In de editie 2019-2020 staat de vraag centraal op welke wijze technologie kan bijdragen aan toegang tot recht. Studenten worden in een innovatieve onderwijsvorm uitgedaagd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De Legal Challenge wordt georganiseerd door het Centre for Legal Entrepreneurship and Innovation van de afdeling Bedrijfswetenschappen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De ontwikkeling van een businessplan voor een nieuwe dienst of innovatief product dat bijdraagt aan de toegang tot recht.

Vorig jaar stond de Challenge in het teken van het bouwen van een chatbot die een juridische vraag kan beantwoorden. Leidse studenten bleken in staat in 1 dag een werkende applicatie op te leveren. Dit jaar is de opzet breder. Het gaat om de ontwikkeling van een businessplan voor een nieuwe dienst of innovatief product dat bijdraagt aan de toegang tot recht. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij recente ontwikkelingen in de gefinancierde rechtsbijstand. Het Ministerie heeft de afdeling Bedrijfswetenschappen gevraagd te onderzoeken of studenten met innovatieve oplossingen kunnen komen. De winnaar van de Challenge wordt in staat gesteld de oplossing te realiseren in een startup.

Neem voor meer informatie en inschrijving van deelnemers contact op met Jan Willem Kakebeeke